/

/

Pécs D(é)RIVE: GPS-Trans 11

a crossover of urban installation and live concert / performance of audio-visual material from and about the city of Pécs

a collaborative project between Marek Chołoniewski  & European Bridges Ensemble

premiere performance: University of Pécs, Faculty of Music and Visual Arts,
Pécs, Damjanich u. 30
December 10, 2010. 7:30 PM

pecs5“In a dérive one or more persons during a certain period drop their relations, their work and leisure activities, and all their other usual motives for movement and action, and let themselves be drawn by the attractions of the terrain and the encounters they find there. Chance is a less important factor in this activity than one might think: from a dérive point of view, cities have psychogeographi-cal contours, with constant currents, fixed points and vortexes that strongly discourage entry into or exit from certain zones.”

Guy Debord 1956

In July 2010, a car fitted with 4 video cameras, (facing forward, backward, left and right) and GPS tracking, made a number of “recording” journeys through and around the city of Pécs.  Several of the locations passed through were then re-visited on foot, and recorded audio-visually in greater detail.

During the concert, a car will re-trace the original journeys around Pécs, transmitting its GPS coordinates to the venue where it will control the video and audio material, projected onto 4 screens and through 4 speakers arranged in form of square geometric object, simulating the form of the car and the space through which it travels. In this way the car becomes a live performer/controller of its own recordings. It’s GPS position and speed data determining the status of the audio-visual record of the original journey.

(GPS-Trans – transmission in time and space, rather than live broadcasting).

As the car approaches each of the previously chosen locations, the journey will be suspended and overlaid by detailed audio-visual compositions created by EBE’s composer/performers and visual artist, as responses to the ambience of place rather than to the transit through space. A place is explored and articulated and the journey resumes on to the next.

In the early stages of the project, initial exploration of the ‘terrain’ of Pécs revealed locations and spaces not on the “tourist trail”; the mines and mine buildings, the gas/water pipes, the cemetary, the tallest empty building as well as those more commonly experienced by visitors like the center or the TV Tower. Their qualities and ambience contributed a deeper experience of the city of Pécs.

Pécs D(é)RIVE, the latest iteration of “GPS-Trans”, combines the data-driven audio-visual urban installation, originally conceived by Marek Chołoniewski, with the integrated performance of audio-visual compositions by EBE within Georg Hajdu’s Quintet.net software environment.

Creators and performers:
Marek Choloniewski – concept, composition, coordination
Georg Hajdu – Conductor, Quintet.net programming
Marcin Wierzbicki – GPS programming
Kai Niggemann – Composition, Laptop Performer
Adam Siska – Composition, Laptop Performer
Johannes Kretz – Composition, Laptop Performer, Quintet.net programming
Andrea Szigetvári – Composition, Laptop Performer
Ivana Ognjanović – Composition, Laptop Performer
Stewart Collinson – Visual artist


/

/

Pécs D(é)RIVE: GPS-Trans 11

városi installáció és élő audiovizuális installáció-koncert-performansz Pécsről

Marek Chołoniewski és az European Bridges Ensemble közös projektje

bemutató: Pécsi Egyetem, Művészeti Kar,
Pécs, Damjanich u. 30
2010. december 10. 19.30

Pecs0A “dérive” során egy vagy több személy félreteszi egy időre kapcsolatait, munkáját, hobbijait és egyéb szokásos okait, melyek mozgásra, cselekvésre kényszerítik, majd hagyja, hogy a környezet és annak történései magukkal ragadják. A véletlen kevésbé fontos tényező e tevékenység során, mit azt gondolnánk: a dérive szempontjából a városoknak pszichogeográfiai kontúrjaik vannak, állandó áramlatokkal, fix pontokkal és örvényekkel, melyek erőteljes mértékben képesek kedvünket szegni, hogy belépjünk valahova, vagy hogy távozzunk egy adott helyről.

Guy Debord 1956

2010. júliusában egy GPS-követővel ellátott autó, melynek elejére, hátuljára, bal és jobb oldalára 1-1 kamerát szereltek, felvételeket készítve kerszetbe-kasul járta Pécs városát. Később az alkotók gyalogosan is felkerestek egy-egy helyszínt, hogy részletesebb hang- és videófelvételeket rögzíthessenek.

A koncert alatt az autó újra végigjárja a felvétel során érintett pécsi utcákat. Eközben az egyes helyekhez tartozó GPS koordinátákat a koncert helyszínére közvetíti, ahol az a videó-és hanganyagot fogja vezérelni. A megjelenítést biztosító 4 vetítőernyő és a 4 hangszóró négyzet alakban fog elhelyezkedni, így szimulálva az autó formáját és a teret, melyen keresztül halad. Ily módon a jármű saját korábbi felvételeinek élő előadójává, vezérlőjévé válik: GPS adatai és sebessége meghatározzák az eredeti utazás audiovizuális felvételének helyzetét. (A GPS-Trans inkább időbeli-térbeli, semmint élő közvetítés)

Amint az autó közel kerül egyes – előre kiválasztott – helyszínekhez, az utazás megszakad, a GPS-lejátszást az EBE tagjainak audiovizuális kompozíciói váltják fel, melyek most nem a térbeni haladást exponálják, hanem a helyszínek hangulatára reflektálnak. A helyszín zenei és vizuális kiaknázása után az utazás folytatódik.

A projekt korai szakaszában, az előkészítő munkák során az együttes feltérképezte a pécsi “terepet”. Különféle helyszínek és terek tárultak fel: részint olyanok, melyek nem a turistaútvonalakon helyezkednek el (mint például a bányák és a hozzájuk tartozó épületek, a gázt és vizet szállító csövek, a temető vagy a legmagasabb üres épület), valamint olyanok, melyeket az ide látogatók gyakrabban keresnek fel (mint a városközpont vagy a TV torony). A helyek részletes tanulmányozása hozzájárult, hogy az együttes tagjai megismerjék eltérő karakterüket, megtapasztalják különös hangulatukat, és ily módon saját érzéseiket közvetítsék Pécsről a közönségnek.

Pécs D(É)RIVE, a “GPS-Trans” jelen változata Georg Hajdu “Quintet.net” nevű szoftverének segítségével ötvözi Marek Chołoniewski ötletét, az adatvezérelt audiovizuális installációt az EBE által kreált audiovizuális kompozíciók integrált előadásával.

Marek Chołoniewski – koncepció, kompozíció, koordináció
Georg Hajdu – karmester, Quintet.net programozás
Marcin Wierzbicki – GPS programozás
Kai Niggemann – kompozíció, élő elektronika
Adam Siska – kompozíció, élő elektronika
Johannes Kretz – kompozíció, élő elektronika, Quintet.net programozás
Andrea Szigetvari – kompozíció, élő elektronika
Ivana Ognjanovic – kompozíció, élő elektronika
Stewart Collinson – vizuális kompozíció, élő elektronika