/

/

The “Music in the Global Village” symposium researches technological and artistic domains that are made available through the interaction of humans and machines in networked systems. It aims to create a platform for musicians and media-artists or collaborative net-based art-projects and for the discussion of the latest issues in live-electronic performance. After two editions of the conference in 2007 and 2009 the Symposium in Pécs will summarize the results of the Co-Me-Di-A cultural collaboration performed in the framework of the European Commitie’s Culture porgramme, the ideas initiated at the conferences and the progress made since the first conference.

The main subjects of the symposium will be:

General concepts:

 • what does network facilitate, what does network impede
 • what is gained, what is lost
 • how do we adapt (to) the new possibilities afforded by the Network
 • where the network, as a medium, facilitates  “traditional” performance, improvisation by artists in remote locations?
 • transformation of the rules of musical communication
 • extending the notion of social intercourse and co-operation in different forms of art

Concepts emerging from the framework of the CoMeDiA project:

 • the network as acoustic medium
 • avatars: embodiment of remote performers through gesture-modulated visual display
 • audience participation in network performance
 • virtual spaces
 • pedagogy of network music

The lecturers of the symposium are associates or artists of the institutions, artistic groups listed below:
IRCAM, Paris; SARC, Belfast; IEM, Graz; UNIGE, Genova; HFMT, Hamburg; HCMF, Budapest; EBE Hamburg/Münster/Budapest/Vienna/Beograd/Lincoln; PTE MK MAMI, Pécs.

The symposium is open to the public and free of charge. To participate, please register by sending an email with a short bio to: info@hcmf.hu.

More information: www.globalvillagemusic.net


/

/

A “Music in the Global Village” szimpózium azokat az új művészeti területeket vizsgálja, amelyek a számítógépes hálózati rendszerekben megvalósuló ember – gép közötti interakciónak köszönhetően alakultak ki. Célja közös platform létrehozása zenészek, média-művészek és hálózati alapú művészeti projektekkel foglalkozók számára, hogy megoszthassák egymással és a közönséggel az internetes előadás és az élő elektronika legújabb eredményeit.

Az első két  “Music in the Global Village” konferencia (2007, 2009) folytatásaként a Pécsett megrendezésre kerülő szimpózium összefoglalja az előző konferenciák és a Co-Me-Di-A európai együttműködés három éve alatt összegyűlt, a hálózati zenéléssel kapcsolatos koncepciókat. A résztvevők megvitatják, hogy az egyes ideák és megvalósításaik milyen zenei, esztétikai, szociológiai hatásokat generálnak.

A szimpóziumon fő témái a következők:

Általános kérdések

 • mit támogat és mit akadályoz a hálózat?
 • milyen hozzáadott értéket generál a hálózati zenélés?
 • hogyan alkalmazzuk a hálózat által biztosított lehetőségeket, illetve hogyan alkalmazkodunk hozzájuk?
 • a hálózat mint közvetítő: egymástól távoli helyszíneken lévő művészek közötti “hagyományos” előadást/improvizációt elősegítő médium
 • a hálózat mint a zenei kommunikáció szabályainak átalakítója
 • a hálózat mint a szociális érintkezés és kooperáció fogalmának újraértelmezője a különböző művészeti formákban

A Co-Me-Di-A együttműködés során felmerült, speciális kérdések

 • a hálózat mint akusztikus médium
 • avatárok: a távoli helyszínen tartózkodó előadók gesztusainak megjelenítése
 • a közönség szerepe a hálózati előadásokban
 • virtuális terek
 • a hálózati zene pedagógiája

A szimpózium résztvevői a következő intézmények, együttesek munkatársai, művészei:
IRCAM, Párizs; SARC, Belfast; IEM, Graz; UNIGE, Genova; HFMT, Hamburg; HCMF, Budapest; EBE Hamburg/Münster/Budapest/Bécs/Belgrád/Lincoln; PTE MK MAMI, Pécs.